Персональні дані та їх захист

9.1. Сторони погоджуються, що Покупець зобов’язаний повідомити продавцю своє ім’я та прізвище, постійну адресу, включаючи поштовий індекс, номер телефону та адресу електронної пошти для продавця в порядку з метою належного обладнання та доставки замовлення.

9.2. Сторони погоджуються, що Покупець зобов’язаний повідомити продавцю його назву, адресу зареєстрованого офісу, включаючи поштовий індекс, номер платника ПДВ (якщо він призначений), номер телефону та адресу електронної пошти в порядку з метою належного обладнання та доставки замовлення.

9.3. Покупець, який зареєструвався в інтернет-магазині, може перевіряти та змінювати особисту інформацію, надану в будь-який час, а також анулювати свою реєстрацію після входу на веб-сайт електронної комерції за адресою * мій торговий центр *.

9.4. Продавець цим інформує покупця про те, що в розумінні ст. Стаття 6 (1) (б) Регламенту (EC) No 1782/200 (b) регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне пересування таких даних; скасовує директиви 95/46/EC (загальне положення про захист даних), (далі – «регулювання»), продавець, як контролер інформаційної системи, буде, в процесі укладення договору купівлі-продажу, обробити персональні дані покупця без його згоди як суб’єкта даних, оскільки обробка персональних даних покупця буде здійснюватися продавцем в рамках переддоговірних відносин з покупцем і обробкою персональних даних покупця необхідно для виконання договору купівлі-продажу, в якому покупець виступає в якості однієї з сторін.

9.5. Відповідно до ст. Це не тільки, якщо він не є У 1000 (1) повинно бути f), продавець може, при доставці замовлених товарів, або послуги покупцеві, на підставі законного інтересу, для обробки персональних даних покупця, а також для прямих маркетингових цілей та для відправки на електронну адресу покупця інформації про нові продукти, знижки та акції на пропоновані товари, або Послуги.

9.6. Продавець зобов’язується лікувати і розпоряджатися особистими даними покупця відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки.

9.7. Продавець заявляє, що відповідно до ст. Не варто передбачати можливість для країн-учасниць взяти на себе необхідну інформацію, щоб (a) і (b) і (c). б) правила, персональні дані покупця будуть отримані виключно для цілей, викладених у цих умовах.

9.8. Продавець заявляє, що для інших цілей, крім зазначених у цих умовах, він завжди збиратиме персональні дані покупця окремо на належному законних підставах, забезпечуючи при цьому такі персональні дані обробляються і використовуються виключно таким чином, що відповідає меті, для якої вони були зібрані, і не пов’язує їх з персональними даними, отриманими з іншої мети або з метою виконання договору купівлі-продажу.

9.9. Покупцеві буде запропоновано перевірити поле перед відправкою замовлення, щоб підтвердити, що продавець сповіщений про нього в достатній, зрозумілій і безпомилковий спосіб:

(a) її ідентифікаційні дані, віднесені до статті 11 (1) 1. Ці комерційні та рекламні умови, що підтверджують особу продавця,
(b) контактні дані продавця або відповідальної особи продавця,
(c) мета обробки персональних даних, що є висновком договору купівлі-продажу між продавцем і покупцем та правовою підставою для обробки персональних даних;
(d) що персональні дані, запитувані з метою укладення договору сунашого та належного обладнання та доставки замовлення, зобов’язані надати покупець;
(e), де обробка базується на статті 11 (1) Стаття 6 (1) (б) Регламенту (EC) No 1782/200 (f), що законний інтерес, переслідуваний продавцем, є прямим маркетингом,
(f) ідентифікаційні дані третьої сторони, що є компанією, яка доставляє покупцеві замовлений товар, або ідентифікаційні дані інших одержувачів або категорій одержувачів персональних даних, якщо такі є,
(g) період зберігання персональних даних або критерії його визначення

9.10. Продавець заявляє, що він буде обробляти особисті дані у відповідності з хорошими манерами і буде діяти таким чином, що не суперечить або обійти регулювання або інші загальнообов’язкового законодавства.

9.11. Відповідно до Регламенту, продавець надає покупцеві наступну інформацію, дані про які він обробляє:

(а) ідентифікаційні дані та контактні відомості продавця та, у разі необхідності, представника продавця;
(b) контактні дані відповідальної особи, якщо такі є;
(c) цілі обробки, для яких призначені персональні дані, а також правова
(d) де обробка базується на статті 11 (1) Це не тільки, якщо він не є У 1000 (1) повинно бути (f) законні інтереси, переслідуваних продавцем або третьою стороною;
(e) коло бенефіціарів або категорій одержувачів персональних даних,
(f) Якщо це доречно, інформація, яку продавець має намір передати персональні дані третій країні або міжнародній організації;
(g) період зберігання персональних даних або критерії її визначення,
(h) інформація про існування права вимагати доступ до персональних даних продавця та право виправити або видалити або обмежити обробку або право заперечувати проти обробки, а також право на перенесення даних;
(i) право подати скаргу до наглядового органу;
(j) інформація про те, чи є надання персональних даних юридичною або договірною вимогою або вимогою, необхідною для укладення договору, чи зобов’язаний покупець надати персональні дані, а також можливі наслідки не надання таких даних;
(k) наявність автоматизованих рішень, включаючи профілювання;

Покупець має право отримати від продавця копію персональних даних, яка обробляється і має право отримати всю вищесказане інформацію. За будь-які додаткові копії, запитувані покупцем, продавець може стягувати плату, що відповідає адміністративним витратам внесення копії.

9.12. Де покупець здійснює своє право під пунктом 9,11 в письмовій формі або в електронному вигляді і зміст його застосування показує, що він здійснюється його права відповідно до пункту 9,11, Заява вважається, були подана відповідно до цього положення.

9.13. Покупець має право з продавцем заперечувати проти обробки своїх персональних даних, які він або вона очікує бути або буде оброблятися для цілей прямого маркетингу, в тому числі профілювання в тій мірі, що це пов’язано з таким прямим маркетингом. Якщо Покупець погоджується на таку обробку, продавець повинен припинити обробку персональних даних для прямих маркетингових цілей з дати отримання такого заперечення продавцю та особисті дані зацікавленої покупця не можуть більше і не будуть оброблятися для таких цілей.

9.14. Покупець може подати скаргу в офіс для захисту персональних даних Словацької Республіки за підозрою в підозрі, що його персональні дані обробляються незаконно. Якщо покупець не має повної юридичної можливості, його права можуть здійснюватися юридичним представником.

9.15. Продавець повинен вжити належних заходів для забезпечення покупця з усією інформацією, що згадується в пункті 9,11 в короткій, прозорою, зрозумілою і легко доступною формі, чітко і легко сформульовано. Продавець повинен надати інформацію в електронному вигляді або відповідно до Регламенту іншими засобами, на яких покупець повинен погодитися.

9.16. Інформація про заходи, вжиті на вимогу покупця, надається продавцю покупцеві без невиправданої затримки в будь-якому випадку протягом одного місяця з моменту отримання запиту.

9.17. Продавець інформує покупця про те, що в результаті виконання укладеного контракту, обробка персональних даних покупця припускає, що персональні дані покупця будуть надані і доступні наступним третім сторонам або. бенефіціарів:

У Кошице на 12.7.2018